AB Hibeleri ve Teşvikler

Genel Bilgiler

 • AB Hibesinden yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yararlanabilir.
 • AB Hibesi yalnızca 13UY0182-4 AŞÇI (Seviye 4) Rev.01 yeterlilik sınavı için geçerlidir.
 • Hibe Programı kapsamında yapılan sınavlarda sınav ücretleri ya adayın kendisi (Bireysel Başvuru) ya da akreditasyon kurallarına aykırı olmamak koşuluyla diğer kişi/kurum/kuruluşlarca (Tek Nokta Başvurusu) sınav öncesinde ödenmelidir.
 • Sınava girecek aday tarafından Adaylar için Doğrudan Hibe-II Başvuru Formu eksiksiz olarak doldurulmalı, üzerinden hiçbir şekilde (ücret miktarı, banka bilgileri, başvuru tarihi, özel kota durumu vb.) düzeltme ve karalama yapılmamalıdır.
 • Sınav ücretinin aday adına kişi/kurum/kuruluşlarca ödenmesi durumunda Tek Nokta Başvuru Formu eksiksiz olarak doldurulmalı, üzerinden hiçbir şekilde (ücret miktarı, banka bilgileri, başvuru tarihi, özel kota durumu vb.) düzeltme ve karalama yapılmamalıdır.
 • AB Hibesi yalnızca sınav ücretini kapsamakta olup belge ücretlerini karşılamamaktadır. Aday belge basım ücretini ödedikten sonra yeterlilik belgeleri basılır.
 • AB Hibe Fonunun %20’si özel kotaya ayrılmıştır. Kadın adaylar, altı aydan fazla süredir işsiz olan adaylar (İŞKUR’dan alınacak işsizlik durumunu gösteren belge ile) en az %40 engeli olan adaylar (sağlık kurulu raporu veya engellik durumunu gösteren belge ile) başvurmaları halinde sınav ücret iadesi özel kotadan yapılır.
 • Sınav sonucunun ilan edildiği ay içinde PEMER başarılı olan aday adına ücret iade talebini oluşturur. Talebin onaylanmasının ardından geri ödeme yapılır.
 • Sınavdan başarılı olan adaylara geri ödemeler EFT/Havale yoluyla yapılır.
 • Sınav ücretinin, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile işsizlik sigortası fonundan karşılanması halinde, ilk girdiği sınavda başarısız olan adayların, başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde en az 2 kez sınav hakkı mevcuttur.
 • Sınav ücretlerinin işsizlik sigortası fonundan karşılanmaması durumunda ilk girdiği sınavda başarısız olan adayların, başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde 1 (bir) kez sınav hakkı mevcuttur.
 • Sıkça Sorulan Sorular:

Bireysel Başvurular

 • Sınav ücretinin aday tarafından ödenmesi durumunda Adaylar İçin Hibe Başvuru Formu içinde yer alan Hak Kazanılması Halinde Sınav Ücretinin İade Edileceği Banka Hesap Numarası bölümüne adaya ait IBAN No yazılmalıdır. IBAN No ile hesap sahibinin isim uyumsuzluğu olduğu durumda banka tarafından geri ödeme yapılamaz.
 • Sınavdan başarılı olan adaya sınav ücreti adayın başvuru sırasında belirtmiş olduğu banka hesabına MYK tarafından geri ödenir

Kurumsal Başvurular (Tek Nokta Başvurusu)

 • Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe-II kapsamında; 2018/1 sayılı MYK Sınav ve Belgelendirme Teşviklerinin Uygulanması Hakkında Genelgede belirtilen kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar ve işverenler, tek nokta başvuruları kapsamında adayların sınav ücretini ödeyebilecektir. (Üretici firma uygulamasına ilişkin hususlar hibe programı kapsamı dışındadır.)
 • Sınav ücretinin aday adına kişi/kurum/kuruluşlarca ödenmesi durumunda Tek Nokta Başvuru Formu içinde yer alan Ödeme Yapan Üçüncü Kişi veya Kuruluş IBAN No bölümüne ödemeyi yapan kişi/kurum/kuruluşlara ait IBAN No yazılmalıdır. IBAN No ile hesap sahibinin isim uyumsuzluğu olduğu durumda banka tarafından geri ödeme yapılamaz.
 • PEMER tarafından alınan her bir Tek Nokta Başvurusu için aday sayısı en az 10 olmalıdır.
 • Adına Tek Nokta Başvurusu yapacak olan adaylar başvuruyu yapan kişi/kurum/kuruluşların sigortalı çalışanlarını kapsar.
 • Adaylara ait SGK Hizmet Dökümünün PEMER’e gönderilmemesi durumunda Tek Nokta Başvurusu kabul edilmez.
 • Tek Nokta Başvurusu aday adına işveren, sivil toplum kuruluşları (Sendika/Vakıflar/Diğer STK’lar), İŞKUR (İŞKUR Mesleki Eğitim Programında yer alan onaylanmış kursiyer listesinde olan adaylar için), Üniversiteler (eğitimine devam eden lisans ve ön lisans öğrencileri için) ve Belediyeler (ilgili Belediye, İŞKUR, MEB veya üniversitelerin sürekli eğitim merkezleri tarafından mesleki eğitim kursu almış ve belediye sınırları ikamet eden adaylar için) tarafından yapılır.
 • Sınav ücretinin aday adına ödeyecek kişi/kurum/kuruluşlar peşin olarak veya banka teminat mektubu yoluyla ödeme yapabilir.
 • PEMER adaylar adına sınav ücretini ödeyen kişi/kurum/kuruluşlara adayların sınavdan başarılı olacağına ilişkin taahhütte bulunmaz.
 • Sınav ücretlerinin iade edilmesi AB Hibe Fonu olanaklarıyla sınırlıdır. Bu nedenle PEMER başarılı olan tüm adaylar için sınav ücretlerinin hibe kapsamında iade edileceğine taahhütte bulunmaz.