Merkez Hakkında

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları; Ulusal Yeterlilik Çerçevesinde tanımlı Ulusal Yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten TÜRKAK tarafından ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirme sonucunda gerekli şartları sağladığı tespit edilen personel belgelendirme kuruluşlarıdır.
    Üniversitemiz Personel Belgelendirme Merkezi Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından YB-0294 yetkilendirme numarasıyla yetkilendirilmiştir.
  1. 13UY0182-4 AŞÇI (Seviye 4) Rev.01
Sınav başvurusu yapmak için tıklayınız.