GİZLİLİK:
 • KÜNSEM-PBM personel belgelendirme sürecinde edinilmiş bütün bilgiler gizli bilgi olarak kabul edilir. Bilgilerin korunması ve ifşasına yönelik politika ve prosedürler oluşturmuştur.
 • KÜNSEM-PBM belgelendirme işlemleri sırasında elde edilen tüm bilgileri, hukuki düzeyde uygulanabilir anlaşmalar aracılığıyla (personel sözleşmeleri, gizlilik sözleşmeleri vb.) gizli tutmaktadır.
 • KÜNSEM-PBM personeli; KÜNSEM-PBM ile çalıştığı süre boyunca ve sonrasında da yetkili kuruluşların isteği dışında başvurusu alınmış tüm kişilerin bilgilerini sözlü ya da yazılı olarak açıklayamayacaklarına dair yasal beyanlarını, imzaladıkları Gizlilik ve Tarafsızlık Taahhütnamesi Formu ile taahhüt ederler.
 • KÜNSEM-PBM belgelendirme işlemleri sırasında veya başvuru sahibi, aday veya belgelendirilmiş kişinin haricindeki kaynaklardan elde edilen bilgiler, kanunlar ve bu bilgilerin ifşa edilmesini zorunlu kılmadığı sürece, başvuru sahibi, aday veya belgelendirilmiş kişinin yazılı onayı olmaksızın ifşa edemez.
 • KÜNSEM-PBM de; Teorik sınav soruları ve performans sınav soruları yazılımda şifrelendirilmiş olup yetki verilmiş personel dışında erişim sağlanmamaktadır. Erişim yetkisi dışındaki hiçbir personel erişemez, kullanamaz ve dağıtamaz.
 • KÜNSEM-PBM, sınavlarda hilekarlıkların (kopya çekme vb.) oluşmaması için her sınavda kamera kaydı alır.
 • KÜNSEM-PBM, adayların gizli sınav materyallerini ifşa etmeme ve hileli sınav uygulamalarında yer almama taahhütlerini ortaya koyan bir gizlilik anlaşması yani KÜNSEM-PBM tarafından düzenlenen Belgelendirme Başvuru Formunu imzalamalarını zorunlu kılar.
 GÜVENLİK:
 • KÜNSEM-PBM; gizlilik esaslarını da sağlamak adına, belgelendirme faaliyetlerinde elde edilen dokümantasyonun, araç ve gereçler için güvenli ortamlar oluşturulmuştur.
 • Güvenlik ihlallerinin oluşması halinde, düzeltici faaliyetleri gerçekleştirmek için gereken tedbirlere sahiptir.
 • Sınav soru listelerine personel belgelendirme yazılımı üzerinden yetki kısıtlaması dahilinde erişilebilir.
 • Tüm güncellemeler bu yazılımın veri aktardığı sunucular üzerinden yapılır ve veriler KÜNSEM-PBM dışında sunucu üzerinde de yedeklenir.
 • KÜNSEM-PBM, belgelendirme faaliyetleri içerisinde sınav uygulamalarına ilişkin güvenlik tedbirlerini aşağıda belirtilen şekliyle uygular. Ayrıca KÜNSEM-PBM teorik ya da pratik sınavlar için; sınav öncesi, esnası ve sonrasında yapılacak tüm işlemler Sınav Yönetim Prosedüründe açıklanmıştır.
 • Sınavların gizliliği İdari Personel ile Sınav Değerlendiricilerinin sorumluluğunda olup sınavların öncesinde Personel Belgelendirme Müdürü’nün sorumluluğundadır. Sınavların hazırlanması sırasında İdari Personel, sınav öncesi teslimatta, sınav sırasında ve sınav sonrası teslimatta ise (ağzı kapalı zarflar ile) Sınav Değerlendiricilerinin sorumluluğundadır.
 • Aday ve sınav kayıtları, Kalite Sorumlusu tarafından anahtarları kendisinde bulunan kilitli dolaplarda saklanmaktadır.
 • Personel Listesinde yer alan tüm çalışanlar, üniversitemizce tanınan yetkili kuruluş (TÜRKAK, MYK ve Yargı organları) talebi veya ilgili kişinin talebi olmaksızın, hiçbir bilgiyi üçüncü şahıs ya da kurumlarla paylaşamazlar bu durumu imzalamış oldukları Belirli/ Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi ve Gizlilik ve Tarafsızlık Taahhütnamesi Formu ile beyan ederler.
 • Dış kaynaklı hizmet alınan kuruluşlar ile yapılan sözleşmelerde gizlilik ve güvenlik şartları garanti altına alınır. Bu sözleşmelerde tarafsızlık maddeleri işin içeriğine göre eklenir.
 • Personel belgelendirme başvurusu alınmış tüm kişilerde dâhil, KÜNSEM-PBM içinde tüm belgelendirme kayıtları için özel dosyalar oluşturulur.
 • Tüm elektronik kayıtları; Dokümantasyon Yönetim Prosedürüne ve Üniversitemizde uygulanmakta olan bilgi güvenliği yönetim sisteminde yer alan yönetmeliklere göre yedeklenmektedir.
 • Dokümanların güvenliği şifreli olarak sağlanmaktadır. Alınan kayıtların bir kopyası sabit diske Kalite Sorumlusu tarafından yedeklenir.
TARAFSIZLIĞIN YÖNETİMİ:
 • KÜNSEM-PBM tarafsızlığı yönetmek ve belgelendirme faaliyetlerinin tarafsız bir şekilde yürütüldüğünü güvence altına almak üzere; yapısını, politikalarını ve prosedürlerini doküman haline getirmiş ve belgelendirme faaliyetlerinde yer alan personelinin anlamasını ve uygulamasını gerek taahhüt ile gerekse eğitim ile sağlamıştır.