Başvuru Süreci

Başvuru Şartları

 • İlgili mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen tüm adaylar sınav başvurusunda bulunabilir.
 • PEMER ulusal yeterliliklere göre oluşturduğu belgelendirme programlarına yapılacak başvurular için bir birlik veya gruba üye olma şartı aramamaktadır.
 • Belgelendirme yapılan meslekler ilgili ulusal yeterlilik şartlarına göre bir eğitim/ öğretim programı bitirilmesi şart koşulmamaktadır.
 • Başvurusu sırasında fiziksel engeli, özrü yahut özel durumu olan (okuma yazma bilmeme vs.) adayların PEMER’e bildirdiği istek ve beklentilerini PEMER-TL-05 Engelli ve İtina Gösterilmesi Gerekli Adaylar Talimatı göre PEMER tarafından karşılanır.
 • Başvurular bireysel veya Kurumsal (Tek Nokta Başvurusu) olarak yapılır.
 • Başvurular web sitesi üzerinden online olarak veya gerekli formları doldurup şahsen/kargo yoluyla PEMER’e teslim edilerek yapabilir.
 • Sınav başvurusunun değerlendirmeye alınabilmesi için online başvurularda sistem tarafından istenen bilgilerin, şahsen/kargo yoluyla yapılacak başvurularda gerekli evrakların eksiksiz ve doğru biçimde doldurulması gerekir.
 • Başvuru sırasında ilgili yeterlilik için belirlenen sınav ücretinin belirtilen hesaba yatırılmış olması gerekmektedir.
 • Sadece başvuru yapılması veya sadece ödeme yapılması sınav başvurunuzun değerlendirmeye alınması için yeterli değildir.

Online Başvuru

 • Sınav başvurusu Personel Belgelendirme Merkezi Aday Portalı üzerinden online olarak yapılabilir. Başvuru yapmak için lütfen tıklayınız.
 • MYK mevzuatı gereği online başvuru yapılsa bile ıslak imzalı formların PEMER’e teslim edilmelidir. Bu nedenle “Şahsen Başvuru” başlığı altında yer alan tüm form ve diğer evrakların doldurularak sınava gelirken getirilmesi ve tarafımıza teslim edilmesi gerekmektedir. Aday söz konusu evrakları getirmediği taktirde sınava alınmayacaktır.

Şahsen Başvuru

 • Online başvuru yerine Belgelendirme Başvuru Formu ile şahsen veya kargo yoluyla formu ve formunda ekinde yer alan gerekli evrakları PEMER’e göndererek başvuru yapılabilir. Başvuru için gönderilmesi gereken evraklar;
 • “Belgelendirme Başvuru Formu”
 • “Belge Kullanım Sözleşmesi”,
 • Kimlik fotokopisi,
 • 2 adet vesikalık fotoğraf,
 • Sınav ücretinin yatırıldığına dair ödeme dekontu fotokopisi.

Kurumsal Başvuru (Tek Nokta Başvurusu)

 • Başvurular adaylar adına tüzel kişiler tarafından yapılabilir. Bu başvurular Tek Nokta Başvurusu olarak değerlendirilir.
 • Tek Nokta Başvurusu bir tüzel kişi tarafından en az 10 aday adına yapılır.
 • Başvurular sigortalı çalışanları adına işverenler, üyeleri adına Sivil Toplum Kuruluşları, mesleki eğitim programlarına katılmış kursiyerleri adına İŞKUR, öğrencileri adına üniversiteler ve ilgili belediye, İŞKUR, MEB veya üniversitelerin sürekli eğitim merkezlerinde mesleki eğitim almış, belediyenin idari sınırları içinde ikamet edenler kişiler için belediye tarafından yapılabilir.
 • Tek Nokta Başvuru Formu için tıklayınız.

Başvuru ve Ödeme Süreci

 • Sınav ücretinin, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile işsizlik sigortası fonundan karşılanması halinde, ilk girdiği sınavda başarısız olan adayların, başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde en az 2 kez sınav hakkı mevcuttur.
 • Sınav ücretlerinin işsizlik sigortası fonundan karşılanmaması durumunda ilk girdiği sınavda başarısız olan adayların, başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde 1 (bir) kez sınav hakkı mevcuttur.
 • Bireysel başvurularda aday tarafından, Tek Nokta Başvurularında adaylar adına ilgili tüzel kişi tarafından sınav ücreti aşağıda belirtilen banka hesabına yatırılır.
 • Güncel Sınav Ücretleri için lütfen tıklayınız.
 • HESAP NO: TR71 0006 2001 0410 0006 2975 89

Başvuruların Değerlendirilmesi 

 • Belgelendirme kapsamlarında yer alan meslekler çerçevesinde başvuru aşamasında değerlendirmesinde;
 • Sınav Başvuru Formlarının ıslak imza ile imzalanmış olmalı,
 • Kimlik fotokopileri alınmış olmalı,
 • Ücretlendirme ile ilgili belirtilen rakamlar ödenmiş olmalıdır.

Başvurular Hakkında Geri Bildirim

 • Başvurular hakkındaki geri bildirimler yazılım sistemi üzerinden yapılır. Sınav başvurusu onaylanan adayların sınav giriş belgeleri yazılım sistemi üzerinden erişime açılmaktadır.