Başvuru

BAŞVURULARIN KABULÜ VE DEĞERLENDİRİLMESİ: Belgelendirme kapsamlarında yer alan meslekler çerçevesinde başvuru aşamasında değerlendirmesinde;
 • Sınav Başvuru Formlarının ıslak imza ile imzalanmış olmalı,
 • Kimlik fotokopileri alınmış olmalı,
 • Ücretlendirme ile ilgili belirtilen rakamlar ödenmiş olmalıdır.
PEMER ulusal yeterliliklere göre oluşturduğu belgelendirme programlarına yapılacak başvurular için bir birlik veya gruba üye olunması gibi engelleyici veya kısıtlayıcı şartlar sunmamaktadır.
 • İlgili mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen tüm kişiler sınav başvurusunda bulunabilirler.
 • Belgelendirme yapılan meslekler ilgili ulusal yeterlilik şartlarına göre bir eğitim/ öğretim programı bitirilmesi şart koşulmamaktadır. Ulusal yeterliliklere böyle bir şart getirilirse; bu şart için Ölçme Değerlendirme Komisyonları belgelendirme programlarını revize ederek PEMER sorumlusuna sunar. İlgili revizyon için MYK veya TÜRKAK başvurusu yapılması gerekiyorsa başvurular PEMER sorumlusu tarafından yapılır. Onaylanan revizyonlar sonucunda Belgelendirme Programı güncellenerek web sayfasından ilgili revizyonlar kamuya açık hale getirilir.
 • Fiziksel engeli, özrü yahut özel durumu olan (okuma yazma bilmeme vs.) adayların istek ve beklentilerini PEMER-TL-05 Engelli ve İtina Gösterilmesi Gerekli Adaylar Talimatı' na göre PEMER tarafından karşılanır.
 • Adaylar başvurularını web sayfası üzerinde ya da elden PEMER-FR-015 Belgelendirme Başvuru Formu ile yapması gerekmektedir.
 • Adaylar başvurularında PEMER-FR-015 Belgelendirme Başvuru Formuda belirtilen belgeleri hazırlayarak İdari Personele teslim ederler. Tüm aday başvuruları ve ödeme takipleri İdari Personel tarafından koordine edilir.
 • İlgili başvuru sahipleri bireysel olduğu gibi bireyler, toplu olarak veya tüzel kişilik aracılığı ile de başvuruda bulunabilirler. Bu durumda başvuru yöntemi şirket üzerinden ve 10 sigortalı çalışan ve üzeri adaylar için şirketin talep etmesi durumunda tek nokta başvurusu olarak değerlendirilir.
 • Bireysel başvurularda ücret ödemeleri bireyler tarafından ya da onlar adına şirketleri tarafından (ilgili ödemenin gerçekleştirildiğine dair şirketten alınan kaşe imzalı yazı ile birlikte) ödenir.
 • İlgili teşvik ödemeleri adayların şahsi hesaplarına MYK tarafından yapılır.
 • Tek nokta başvuru alınması durumunda ise ödemeler, PEMER tarafından sınavları sonuçlandırılan ve belge almaya hak kazanmış adaylar için ilgili şirkete geri ödenir.
 • PEMER’ nin alanları dışında sınav yapılması gerektiğinde ilgili sınav yeri sahibi, PEMER-FR-063 Gezici Sınav Yeri Sözleşmesi, PEMER-FR-061 Tek Nokta Başvuru Formu' ni imzalamak ve konum bilgilerini göndermekle yükümlüdür. PEMER-FR-061 Tek Nokta Başvuru Formu eğer tek nokta yapılacaksa ilgili şirketin bilgilerini doldurup imzalaması gerekmektedir.
 • Adayların sigorta dökümlerinin PEMER’ ye teslim edilmesi ilgili şirketin sorumluluğundadır.
 • Bu işlemlerin koordinasyonundan, İdari Personel ile birlikte tüzel kişilik temsilcisi sorumludur.
 • Başvuru alınmış ve İdari Personel tarafından değerlendirilmiş başvuru sahipleri aday statüsü kazanır ve PEMER-PR-22 Sınav Yönetim Prosedürü kapsamında sınav planlamaları yapılır.
 • Tüm adaylara ait işlemler yazılım üzerinden takip edilir.
 • Üniversite veya iştiraklerinde çalışan personeller belgelendirme başvurusunda bulunamazlar. PEMER bünyesinde üniversite kendi çalışanlarına belgelendirme yapılmaz.
Online başvuru yapmak için tıklayınız.