Sınav Süreci

Sınav Kuralları 

 • Sınava fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya ehliyet) ile gelmeyen adaylar sınava giremezler.
 • Aday sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içerisinde sınav salonunu terk edemez. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun, görevli haricinde dışarıya çıkan bir aday tekrar içeriye alınmaz. Sağlık problemi olan aday görevlilere bildirmelidir. Sınav alanından ayrılan aday ilgili sınavdan başarısız olmuş sayılır.
 • Süre dolmadan önce çıkmak isteyenler tüm sınav dokümanlarını teslim ederek sessizce çıkabilirler.
 • Sınav sırasında kopya çektiği veya kopya verdiği tespit edilen adayların kimlik bilgileri ve yaşanan durum tutanak ile kayıt altına alınır ve bu adaylar sınavdan başarısız sayılır. Değerlendirici(ler) veya gözetmen(ler) kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk adaylara aittir.
 • Adaylar, görevlilerin tüm uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler adayın oturduğu yeri değiştirebilir. Sınavların geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uyulmasına bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunan ve yapılacak uyarılara uymayan adayların kimlikleri tutanağa yazılır ve sınavları geçersiz sayılır.
 • Adaylar, sınav alanlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kuralları ile acil durum prosedürleri konusunda uymalıdır.
 • Sınav esnasında doküman kitap, dosya, not defteri vb. yardımcı materyal bulundurması yasaktır.
 • Sınav esnasında cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, radyo, vb. haberleşme araçları, MP3 Player, ses kayıt cihazı, kamera, fotoğraf makinesi, vb. kayıt cihazları, tablet, dizüstü bilgisayarı, elektronik kitap okuyucu, akıllı saat, vb. herhangi bir elektronik cihaz kullanılması yasaktır.
 • Sınav süresince sınav alanında içme suyu, şeker ve alınması zorunlu ilaçlar hariç yiyecek ve içecek bulundurmak, tütün ve tütün ürünleri kullanmak yasaktır.
 • Aday performans sınavı süresince, sınav değerlendiricisine (oldu mu, tamam mı, doğru mu vb.) sınavı etkileyebilecek sorular soramaz.
 • Sınav alanına delici, kesici ve yaralayıcı aletler, ateşli silahlar ile girilmez.
 • Soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması halinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır, sorumluluk size aittir.
 • Ses ve görüntü kaydı sınav başlangıcından son adayın sınavının bitimine kadar devam edecektir.
 • Sınav ve belgelendirme mevzuatları gereğince sınav sonuçları itiraz ve şikâyet hakları saklı kalacak şekilde en geç 10 gün içerisinde açıklanacaktır.
 • Adayların sınav düzenini bozacak veya başkalarını rahatsız edecek davranışlarda bulunmaları sınav kurallarına aykırıdır. Sınav kurallarına aykırı hareket edenler hakkında tutanak tutularak söz konusu kişi(ler) sınav salonundan çıkartılır.
 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarını ihlal ettiği ve bu nedenle kendilerini veya sınav alanında bulunan diğer kişileri tehlikeye düşürdüğü değerlendirici tarafından tespit edilen adayların sınavları durdurulur. Söz konusu adaylar sınavdan başarısız sayılır.
 • Sınav başlamadan önce mobil cihazlar kapalı konuma getirilir.
 • Aday kendisine verilen sınav süresi içerisinde sınavı tamamlayamaz ise adayın sınavı sınav değerlendiricisi tarafından sonlandırılır.
 • Sınava ara verme süreleri sınav değerlendiricileri tarafından belirlenir.

Sınav Sonuçlarının İlanı

 • Son sınav oturum tarihinden itibaren 10 gün içinde adayların sınav sonuçları Mesleki Yeterlilik Kurumu'na bildirilir.
 • Adaylar sınav sonuçlarına internet sitesi ve e-devlet üzerinden ulaşabilir.

Sınav Takvimi

Sınav Ücretleri