Ücretlendirme

13UY0182-4 AŞÇI (Seviye 4) Rev.01
  Birim Sınav Türü Sınav Ücreti Birim Ücreti
1 13UY0182-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma T1 350,00 ₺ 350,00 ₺
2 13UY0182-4/A2 İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim T1 350,00 ₺ 600,00 ₺
P1 250,00 ₺
3 13UY0182-4/A3 Hijyen, Gıda Güvenliği ve Kalite T1 350,00 ₺ 350,00 ₺
4 13UY0182-4/A4 Temel Malzemeler T1 350,00 ₺ 885,00 ₺
P1 535,00 ₺
5 13UY0182-4/A5 Çorba Hazırlama T1 350,00 ₺ 855,00 ₺
P1 535,00 ₺
6 13UY0182-4/A6 Sos(lar), Meze(ler), Salata(lar) Hazırlama ve Yumurta Pişirme T1 350,00 ₺ 965,00 ₺
P1 615,00 ₺
7 13UY0182-4/A7 Et ve Su Ürünü Yemekleri Hazırlama T1 350,00 ₺ 1260,00 ₺
P1 910,00 ₺
8 13UY0182-4/A8 Sebze, Kuru Baklagil Yemekleri ve Sebze Garnitürleri Hazırlama T1 350,00 ₺ 960,00 ₺
P1 610,00 ₺
9 3UY0182-4/A9 Hamur İşleri, Pilav ve Makarna Çeşitlerini Hazırlama P1 575,00 ₺ 575,00 ₺
10 13UY0182-4/A10 Temel Tatlıları Hazırlama P1 410,00 ₺ 410,00 ₺
Yeterlilik için minimum ücret bedeli 7210,00 ₺
Sınavlı belge yenileme ücreti 4410,00 ₺
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti 300,00 ₺
 
12UY0048–3 DUVARCI (Seviye 3) Rev.01
  Birim Sınav Türü Sınav Ücreti Birim Ücreti
1 12UY0048–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği Yeterlilik Birimi T1 350,00 ₺ 350,00 ₺
2 12UY0048–3/B1 Genel Duvarcılık İşleri Yeterlilik Birimi T1 350,00 ₺ 3235,00 ₺
P1 2885,00 ₺
3 12UY0048–3/B3 Taş Duvar Yapımı Yeterlilik Birimi T1 350,00 ₺ 3335,00 ₺
P1 2985,00 ₺
Yeterlilik için minimum ücret bedeli *3585,00 ₺
Sınavlı belge yenileme ücreti 2885,00 ₺
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti 300,00 ₺
*Ücret tek bir seçmeli birim ücretini kapsamaktadır. İlave olarak yapılacak olan seçmeli birim sınavlarının ücreti ayrıca tahsil edilir.
13UY0120-5 TARİHİ ESER KORUMA VE RESTORASYON ELEMANI (SEVİYE 5) Rev.00
  Birim Sınav Türü Sınav Ücreti Birim Ücreti
1 13UY0120-5 /A1 İş sağlığı ve güvenliği, Çevre – Kalite ve Mesleki gelişim faaliyetleri T1 350,00 ₺ 350,00 ₺
2 13UY0120-5/A2 Genel Koruma Kavramları T1 350,00 ₺ 350,00 ₺
3 13UY0120-5/B1 Kâgir eser koruma ve restorasyonu işlemleri T1 350,00 ₺ 2720,00 ₺
P1 2370,00 ₺
4 13UY0120-5/B2 Ahşap eser koruma ve restorasyonu işlemleri T1 350,00 ₺ 2720,00 ₺
P1 2370,00 ₺
Yeterlilik için minimum ücret bedeli *3420,00 ₺
Sınavlı belge yenileme ücreti 2370,00 ₺
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti 300,00 ₺
*Ücret tek bir seçmeli birim ücretini kapsamaktadır. İlave olarak yapılacak olan seçmeli birim sınavlarının ücreti ayrıca tahsil edilir.   Genel Şartlar ve Açıklamalar
 • Zorunlu birimlere ek olarak seçmeli birim alınması durumunda zorunlu birim ücretine seçmeli birim ücreti ilave edilir.
 • Yeterlilik tamamı yerine yeterlilik birimlerine başvuru yapıldığında, her yeterlilik biriminin birim ücreti talep edilir.
 • Sınav ücretinin, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile işsizlik sigortası fonundan karşılanması halinde, ilk girdiği sınavda başarısız olan adayların, başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde en az 2 kez sınav hakkı mevcuttur.
 • Sınav ücretlerinin işsizlik sigortası fonundan karşılanmaması durumunda ilk girdiği sınavda başarısız olan adayların, başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde en az 2 kez sınav hakkı mevcuttur.
 • Başarılı adaydan 250 TL MYK Belge masraf karşılığı belge düzenlenmesi aşamasında ayrıca alınacaktır. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılan tebliğlerde adı geçen mesleklerden bir kereye mahsus olmak üzere belge masraf karşılığı talep edilmez.
 • Belgenin kargo, posta, ulaşım ücretleri aday tarafından karşılanacaktır.
 • Belgelendirme programının kapsamında değişiklik meydana gelmesi ve belgelendirilmiş kişilerin bu değişikliklere uyum sağlamasına yönelik ilave bir sınavın/ değerlendirmenin gerekli olması halinde, aksi belirtilmedikçe yapılacak ilave sınav/ değerlendirme ücrete tabidir.
 • Kapadokya PEMER’ in güncel olarak sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirildiği tüm alanlarda belge geçerlilik süresi 5 yıldır. Yeterlilik birimi bazındaki süreler ulusal yeterlilikte ve Belgelendirme Yönetim Prosedüründe belirtilmiştir. Bu süre bitiminde başarılı olunduğu halde geçerliliği sona eren sınavlara ücret ödeyerek tekrar katılına bilir.
 • Belge yenileme, kapsam genişletme veya kapsam daraltma sınav ücretleri yıllık olarak düzenlenir ve web sitesinden ilan edilir. Belgeli personel bu ücreti ödemeyi kabul eder.
 • Planlanmış ve adaya bildirilmiş tarihte, önceden bildirmeksizin ve mazeretsiz olarak sınava katılmamış veya geç geldiği için sınava alınmamış aday katılmadığı sınavlardan başarısız sayılır. Sınav ücreti iade edilmez.
 • Başvurusu onaylanmış (başvuru kesin kabulü yapılmış) başvuru sahiplerine ücret iadesi yapılmaz Başarısız olunan birimlerde sınav tarihinden itibaren bir yıl içinde kullanılabilen ücretsiz sınav hakkı mevcuttur.
 • Belgenin kaybolması, yıpranması vb. durumlarda belgenin yeniden basımı ve belge yenileme için yeni belge talebi ücreti KDV dâhil 250 TL’dir.
 • Yeniden belgelendirme ücrete tabidir.
 • Belge Yenileme sınavına katılarak sınav(lar)dan başarısız olan adaylar, başarılı olduğu sınavlardan muaf tutulur. Adaylar, başarısız olduğu yeterlilik birimi için takip eden bir sonraki sınava ücretsiz olarak katılabilirler. (Belge geçerlilik süresi dolmadan önce)
 • Yeniden belgelendirme sınavına yapılan başvurularda, başvurusu onaylanan belge sahiplerine ücret iadesi yapılmaz.
  Banka Hesap Bilgilerimiz;   IBAN:TR71 0006 2001 0410 0006 2975 89