Ücretlendirme

 
13UY0182-4 AŞÇI (Seviye 4) Rev.01
#Ulusal Yeterlilik BirimiBirim Sınav Ücreti
1 13UY0182-4/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma50,00 ₺
213UY0182-4/A2: İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim50,00 ₺
313UY0182-4/A3 Hijyen, Gıda Güvenliği ve Kalite50,00 ₺
413UY0182-4/A4 Temel Malzemeler50,00 ₺
513UY0182-4/A5: Çorba Hazırlama250,00 ₺
613UY0182-4/A6: Sos, Meze, Salata Hazırlama ve Yumurta Pişirme250,00 ₺
713UY0182-4/A7: Et ve Su Ürünü Yemekleri Hazırlama400,00 ₺
813UY0182-4/A8: Sebze, Kuru Baklagil Yemekleri ve Sebze Garnitürleri Hazırlama300,00 ₺
913UY0182-4/A9: Hamur İşleri, Pilav ve Makarna Çeşitlerini Hazırlama300,00 ₺
1013UY0182-4/A10: Temel Tatlıları Hazırlama250,00 ₺
 TOPLAM1.950,00 ₺
Sınav Ücretleri TablolarıYETERLİLİK TOPLAM SINAV ÜCRETİ: 1950,00 ₺Yeterlilik için sınavsız belge yenileme ücret bedeli: 300,00₺ (İlk 5 yılda 24 ay çalıştığını belgeleyenler)Yeterlilik için sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 1950,00₺ (İlk 5 yılda 24 ay çalıştığını belgeleyemeyenler)
12UY0048–3 DUVARCI (Seviye 3) Rev.01
#Ulusal Yeterlilik BirimiBirim Sınav Ücreti
TeorikPerformansToplam
1 12UY0048–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği Yeterlilik Birimi100,00 ₺          --100,00 ₺
#Seçmeli Birimler
212UY0048–3/B1 Genel Duvarcılık İşleri Yeterlilik Birimi100,00 ₺550,00 ₺650,00 ₺
312UY0048–3/B3 Taş Duvar Yapımı Yeterlilik Birimi100,00 ₺550,00 ₺650,00 ₺
YETERLİLİK TOPLAM SINAV ÜCRETİ: 750,00 ₺Yeterlilik için sınavsız belge yenileme ücret bedeli: 200,00₺ (İlk 5 yılda 18 ay çalıştığını belgeleyenler)Yeterlilik için sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 900,00₺ (İlk 5 yılda 18 ay çalıştığını belgeleyemeyenler)
13UY0120-5 TARİHİ ESER KORUMA VE RESTORASYON ELEMANI (SEVİYE 5) Rev.00
#Ulusal Yeterlilik BirimiBirim Sınav Ücreti
TeorikPerformansToplam
1 13UY0120-5 /A1 İş sağlığı ve güvenliği, Çevre – Kalite ve Mesleki gelişim faaliyetleri150,00 ₺---150,00 ₺
213UY0120-5/A2 Genel Koruma Kavramları150,00 ₺---150,00 ₺
#Seçmeli Birimler
313UY0120-5/B1 Kâgir eser koruma ve restorasyonu işlemleri150,00 ₺450,00 ₺600,00 ₺
413UY0120-5/B2 Ahşap eser koruma ve restorasyonu işlemleri150,00 ₺450,00 ₺600,00 ₺
YETERLİLİK TOPLAM SINAV ÜCRETİ: 900,00 ₺Yeterlilik için sınavsız belge yenileme ücret bedeli: 200,00₺ (İlk 5 yılda 24 ay çalıştığını belgeleyenler)Yeterlilik için sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 900,00₺ (İlk 5 yılda 24 ay çalıştığını belgeleyemeyenler)
 •  Genel Şartlar ve Açıklamalar
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu belgelerinde ücretlere KDV dâhildir. TÜRKAK belge ücretlerine KDV ilave edilecektir.
 • Zorunlu birimlere ek olarak seçmeli birim alınması durumunda zorunlu birim ücretine seçmeli birim ücreti ilave edilir.
 • Yeterlilik tamamı yerine yeterlilik birimlerine başvuru yapıldığında, her yeterlilik biriminin birim ücreti talep edilir.
 • Sınav ücretinin, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile işsizlik sigortası fonundan karşılanması halinde, ilk girdiği sınavda başarısız olan adayların, başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde en az 2 kez sınav hakkı mevcuttur.
 • Sınav Ücretlerinde Bakanlar Kurulu’nun 2015/7726 Sayılı Kararının 1. Maddesinin 2. Fıkrası Gereğince 1. Maddenin 2. Fıkrasında ''Asgari Ücretteki Artışlar Bu Kararla Belirlenen Sınav Ücretlerine Aynı Oranda Yansıtılır.'' hükmü uygulanmaktadır.
 • Başarılı adaydan 60 TL MYK Belge masraf karşılığı belge düzenlenmesi aşamasında ayrıca alınacaktır. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılan tebliğlerde adı geçen mesleklerden bir kereye mahsus olmak üzere belge masraf karşılığı talep edilmez.
 • Sınav ücretleri yatırılırken dekontta adayın Adı Soyadı, TC Kimlik numarası ve Ulusal Yeterliliğin açıklama bölümünde belirtilmesi gerekmektedir.
 • Belgenin kargo, posta, ulaşım ücretleri aday tarafından karşılanacaktır.
 • Belgelendirme programının kapsamında değişiklik meydana gelmesi ve belgelendirilmiş kişilerin bu değişikliklere uyum sağlamasına yönelik ilave bir sınavın/ değerlendirmenin gerekli olması halinde, aksi belirtilmedikçe yapılacak ilave sınav/ değerlendirme ücrete tabidir.
 • KÜNSEM-PBM' nin güncel olarak sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirildiği tüm alanlarda belge geçerlilik süresi 5 yıldır. Yeterlilik birimi bazındaki süreler ulusal yeterlilikte ve Belgelendirme Yönetim Prosedüründe belirtilmiştir. Bu süre bitiminde başarılı olunduğu halde geçerliliği sona eren sınavlara ücret ödeyerek tekrar katılına bilir.
 • Belge yenileme, kapsam genişletme veya kapsam daraltma sınav ücretleri yıllık olarak düzenlenir ve web sitesinden ilan edilir. Belgeli personel bu ücreti ödemeyi kabul eder.
 • Planlanmış ve adaya bildirilmiş tarihte, önceden bildirmeksizin ve mazeretsiz olarak sınava katılmamış veya geç geldiği için sınava alınmamış aday katılmadığı sınavlardan başarısız sayılır. Sınav ücreti iade edilmez.
 • Başvurusu onaylanmış (başvuru kesin kabulü yapılmış) başvuru sahiplerine ücret iadesi yapılmaz Başarısız olunan birimlerde sınav tarihinden itibaren bir yıl içinde kullanılabilen ücretsiz sınav hakkı mevcuttur.
 • Belgenin kaybolması, yıpranması vb. durumlarda belgenin yeniden basımı ve belge yenileme için yeni belge talebi ücreti KDV dâhil 120 TL’dir.
 • Yeniden belgelendirme ücrete tabidir.
 • Belge Yenileme sınavına katılarak sınav(lar)dan başarısız olan adaylar, başarılı olduğu sınavlardan muaf tutulur. Adaylar, başarısız olduğu yeterlilik birimi için takip eden bir sonraki sınava ücretsiz olarak katılabilirler. (Belge geçerlilik süresi dolmadan önce)
 • Yeniden belgelendirme sınavına yapılan başvurularda, başvurusu onaylanan belge sahiplerine ücret iadesi yapılmaz.
 • Banka Hesap Bilgilerimiz; Hesap Adı:
Şube Kodu:1041 - Hesap No: 6298981 IBAN: TR 26 0006 2001 0410 0006 2989 81