İtiraz ve Şikayet Süreci

İtiraz veya Şikayet Talebi Oluşturma Süreci 

İtirazlar; başvuru sahipleri, adaylar ve belge sahipleri tarafından aşağıdaki belirtilen konular için yapılabilir.
 • Başvurunun değerlendirilmesi sırasında alınmış olan kararlara,
 • Sınav değerlendirme sonuçlarına,
 • Belgenin verilmesi kararlarına,
 • Yeniden belgelendirme kararlarına,
 • Belgenin askıya alma veya iptal kararlarına,
 • Belgenin kapsamının genişletilmesi ve daraltılması kararlarına.
Şikâyetler ise; gizlilik ve güvenliği ile ilgili şartlar, süreçlerde yaşanan tüm faaliyetler, personel davranışları ve tutumları ile olası diğer konularda tüm kişi ve kurumlar tarafından yapılabilir.
 • Şikâyet ve itirazların değerlendirme yöntemleri ile ilgili tüm süreçler web sitesi aracılığı ile de kamuya açılmaktadır.
 • Kişiler, PEMER web sayfası üzerinden itirazını yapar ya da İtiraz Şikayet Değerlendirme Formu' nu doldurarak PEMER’ e ulaştırır. Talepler herhangi bir iletişim kanalı ile yapabileceği gibi yüz yüze de şikâyet veya itirazlar iletilir.
 • İtirazlar başvuru sahipleri, adaylar veya belgelendirilmiş personeller tarafından itiraza konu olan hususlarda verilen kararların üzerinden 1 ay içerisinde yapılır. 1 ayı geçen talepler değerlendirilmez.
 • İtiraz ve şikâyetler, kayıt altına alınabilmeleri için yazılı olarak yapılmalı, itirazın konusu, gerekçesi, yer ve zamanı ile başvuru sahibinin kimlik ve iletişim bilgileri net olarak belirtilmelidir.

İtiraz ve Şikayetlerin Değerlendirilme Süreci 

 • Şikâyet ve itirazlar Kalite Sorumlusu tarafından İtiraz Şikayet Değerlendirme Formu ile kayıt altına alınır ve Personel Belgelendirme Müdürüne iletilir. Talep 5 iş günü içinde değerlendirilir.
 • Belgelendirme sürecinde gerçekleştirilen işlem ve eylemlere ilişkin yapılacak memnuniyetsizlik bildirimleri itiraza konu olan olayın gerçekleşmesinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde yapılabilir.
 • Sınav sonuçlarına itiraz ise sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren (sonuçların açıklandığı gün hariç) en geç 5 iş günü içerisinde yapabilir. Belirtilen süreyi geçen talepler değerlendirilmez.
 • Adli soruşturmaya sebebiyet verecek bir itirazın söz konusu olması durumunda bu süre dikkate alınmaz, adli soruşturmaya ilişkin adli süre aşımı dikkate alınır.
 • Değerlendirme sonuçları iletildikten sonra 15 iş günü içerisinde tekrar aynı konuda değerlendirme talebinde bulunulması halinde, gelen talep tüm değerlendirme kayıtları ile birlikte Şikâyet ve İtiraz Komitesine iletilir ve 30 iş günü içerisinde sonuçlandırılır.
 • Alınan kararın şikâyet veya itiraz sahibi aleyhinde sonuçlanması akabinde komitenin değerlendirme için almış olduğu ücret başvuru sahibine yansıtılır.
 • İlgili ücretler web sitesinde tanımlanmıştır.
 • Komitenin verdiği kararlar tavsiye niteliğinde olup nihai karar ve ilgili tavsiyelerin personel belgelendirme faaliyetlerine dâhil edilmesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürünün yetkisindedir. Komite kararı öneri niteliğindedir. Şikayetin çözümlenmesi için yapılacak faaliyetler gerekli görülür ve uygulanabilir ise düzeltici faaliyetlerin başlatılması sağlanır.
 • Şikâyet ve itirazlar ile ilgili PEMER’ nin aldığı nihai kararlara karşı Nevşehir Mahkemelerine başvuru yolları açıktır.
Şikayet ve İtiraz kaydı oluşturmak için tıklayınız.