Kalite Politikası

Sürekli iyileşme ve gelişmeye odaklanmış, çalışma kültürümüzü özümsemiş tüm çalışanlarımızın katılımı ve yönetimin desteğiyle, kalite güvencesinin sağlanabilmesi için aşağıda belirtilen temel politikalar tavizsiz şekilde uygulanacaktır.
 • TS EN ISO/IEC 17024 standardının gereklilikleri her zaman yerine getirilecektir.
 • Başvuru sahipleri ve adaylara Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanmış yeterlilikler için tarafsız, adil, şeffaf hizmet ve değerlendirme imkanına erişim sağlanacaktır.
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu yetkilendirme kriterlerine uygunluğun devamı sağlanacaktır.
 • Gizlilik, dürüstlük, bağımsızlık, güvenilirlik, objektiflik ve tarafsız muamele hususlarını etkileyebilecek ticari türden ya da başka türden hiçbir duruma izin verilmeyecektir.
 • PEMER, çıkar çatışması ile ilgili risk analizi yaparak, çıkar çatışmalarını yönetecek, tarafsız, bağımsız, objektif personel belgelendirme hizmeti verecektir.
 • Bütün başvuru sahipleri ve adaylar aynı değerlendirme ve gizlilik şartlarına tabi tutulacaktır.
 • Belgelendirme için gerekli teknik şartlar belirlenerek başvurma isteğindeki herkesin ulaşabilmesi sağlanacaktır. Hizmetlere ulaşma imkanı, başvuran kişinin veya kuruluşun büyüklüğüne veya şirket yapısına bağlı olmayacak, herkes hizmetlere eşit olarak ulaşabilecektir.
 • PEMER, tarafsızlığına zarar getirecek hiçbir faaliyette bulunmayacaktır.
 • PEMER, verilecek hizmetlerle ilgili olarak dürüstlük ve hüküm bağımsızlığını tehlikeye sokabilecek hiçbir bağlantı içinde olmayacaktır.
 • PEMER tarafsızlığına karşı oluşacak tehditleri devamlı surette belirleyecek, dokümante edecek ve tarafsızlığını koruyacaktır.
 • Belgelendirme talebinde bulunan başvuru sahipleri ve adaylara ayırımcılık yapılmayacak; belgelendirme hizmetlerine ulaşılması engellenmeyecek, belgelendirme işlemleri özellikle yavaşlatılmayacak veya haksız yere hızlandırılmayacaktır.
 • PEMER’ ne iletilen itiraz ve şikayetler, mümkün olan en kısa süre içerisinde, gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılarak mutlaka cevaplandırılacaktır.
 • Belgelendirme sürecine ilişkin şartlar, değerlendirilmesi ve kararı, sadece talep edilen belge kapsamı ile doğrudan ilgili hususlarla sınırlı tutulacaktır. Yetkinliğin kanıtlanmasında genel ve/ veya subjektif değerlendirmelere yer vermeyecektir.
 • PEMER Personel Belgelendirme hizmetlerinde görevlendirilmiş yöneticiler dahil her seviyedeki çalışanın görev, yetki ve sorumlulukları tanımlanacaktır.
 • Personel Belgelendirme hizmetlerinden elde edilen gelirler personel belgelendirme hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla kullanılacaktır.
 • Hizmet mükemmelliğine ulaşabilmek amacıyla, PEMER’ inde yürütülen faaliyetler ile ilgili tarafların katıldığı sürekli iyileştirme için her türlü metot geliştirilecektir.
  Kalite Politikamız için tıklayınız. PEMER-DD-002 KALİTE POLİTİKASI