Üst Yönetim Taahhüdü

PEMER Personel Belgelendirme Faaliyetlerini tarafsızlığını muhafaza edecek şekilde yapılandırmış ve yürütmektedir.  
  • PEMER’nin TS EN ISO/IEC 17024 standardına, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) mevzuatına ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından belirlenen usul ve yöntemlere uygun bir biçimde çalışacağını,
  • Tüm personelin; tarafsızlığın önemi anlaşılarak sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin sonuçlarını etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak çalışacağını,
  • Sınav ve belgelendirme faaliyetlerinde görev alan tüm personelin ve komitelerin çalışma, sorumluluk ve kararlarını hiçbir kişi veya kuruluşun etkilemeyeceğini,
  • PEMER’nin Sınav ve belgelendirme faaliyetlerinde taraflara objektif yaklaşım sergileyeceğini ve çıkar çatışmasına sebebiyet verebilecek durumlar için gerekli önlemleri alacağını,
  • Sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin tüm aşamaları boyunca adaylar ve belgelendirilmiş kişilere tarafsız, eşit ve adil davranılacağını,
  • İlgili tüm tarafların sınav ve belgelendirme hizmetlerine kolay bir şekilde ulaşabileceğine, bu hizmetlerde gereksiz mali külfet veya sınırlayıcı şartlar öne sürülmeyeceğini,
  • Sınav ve belgelendirme faaliyetleri esnasında elde edilen bilgilerin, ilgili kişi ve/ veya kuruluşun yazılı muvafakati olmaksızın üçüncü bir tarafa açıklanmayacağını, kanun, yönetmelik ve tebliğler gereği üçüncü taraflara açılması durumunda, belgelendirilen kişilerin, sağlanan bu bilgiler hakkında, ilgili mevzuatta izin verilen şekilde bilgilendirileceğini,
  • PEMER’nin belgelendirme faaliyetlerinin tüm aşamasında kişilerden elde edilen bilgi ve belgelerin gizliliğini ve güvenliğini sağlayacağını,
  • Sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin sürdürülebilirliği için gerekli mali kaynakların sağlanacağını,
  • Belgelendirme sürecinde görev alan tüm personele tarafsızlık ilkelerini ihlal edecek ve belgelendirme sürecinin eşit ve adil yürütülmesi ve gizliliğine zarar verecek hiçbir baskıda bulunulmayacağını,
  Beyan ve Taahhüt Ederiz. PEMER-DD-003 YÖNETİM TAAHHÜTNAMESİ