Belgelendirme Kapsamı

  • PEMER personel belgelendirme konularında belgelendirme faaliyetlerini yürütmek için, TS EN ISO/IEC 17024 standardına uygun olarak, 1 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanmış olan 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 21. Maddesi ile 28/3/1983 tarihli 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa eklenen Ek Madde 173 ile Kapadokya Üniversitesi, Kapadokya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde Personel Belgelendirme Merkezi kurulmuştur.
  • PEMER belirtilen kalite yönetim sistemine uygun olarak aşağıdaki tabloda gösterilen Ulusal Mesleki Standartlarda belgelendirme yapmaktadır.

Meslek Adı

Seviye UMS Referans Kodu UY Kodu
Aşçı

4

10UMS0110-4

13UY0182-4/01

Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon

5

12UMS0269 -5

13UY0120-5

Duvarcı

3 11UMS0157-3

12UY0048-3/01