Belgelendirme Yönetimi

Ulusal Yeterlilik12UY0048–3 Duvarcı Seviye 3 Revizyon No: 01
Belge Ön Yeterlilik ŞartlarıYOK
Belge Geçerlilik Süreleri5 YIL
Belgenin VerilmesiBelgelendirme Başvuru Formu ıslak imza ile imzalanmış olmalı, Ödeme tamamlanmış olmalı, Aday, başvurusu yapmış olduğu kapsamda tüm birimlerin tüm sınavlarından başarılı olmalı, Belgelendirme programında tanımlanmış olan birim geçerlilik süreleri içerisinde birimlerde başarılı olmalı, Teorik sınavlarda yeter puan almalı, Performans sınavlarında yeter puan almalı, Sınavların belgelendirme programına uygun yeter sayıda soru ve yapıda yapılmış olmalı, İncelenen kamera kayıtlarında herhangi bir olumsuz durum olmamalı.
Belge Yenileme Faaliyetleri5 yıl belge geçerlilik süresi içinde en az 18 ay çalışmış olmak veya performansa dayalı sınavlarda (P1) başarılı olmak.
Belge Askı Alma FaaliyetleriBelgelenmiş personelin Belge Logo Ve Marka Yönetimi Prosedürünce olmaması gereken bir davranış içerisinde bulunması durumunda, belge öncelikli olarak askıya alınır ve bu durum belge sahibine bildirilir, hatanın düzeltilmesi için 1 ay süre verilir.
Belge Geri Çekme FaaliyetleriAskıya alma süresini geçmiş belgeler, Belge Logo ve Marka Yönetimi Prosedürünce yanıltıcı şekilde kullanılmış ve düzeltme talebi istenmiş, ama düzeltme yapılmamış belgeler, Belgelendirme proseslerinde kasti olarak yanıltıcı ve yanlış bilgileri beyan ettiği anlaşılan ve /veya sahte evraka göre düzenlendiği belirlenen belgeler, Akreditasyon kurumu ve MYK tarafından firmamızın yetkilerinin iptali durumunda; ilgili kurum ile ilgili belge, belge süresinin sonuna kadar geçerlidir. Belge süresinin tamamlanmasına istinaden, yeniden belgelendirmeye gidilmez.
Belge Teslim FaaliyetleriBelge Kullanım Sözleşmesini imzalamış olmak
Başvuru Alma Ve Değerlendirme FaaliyetleriSınav Başvuru Formlarının ıslak imza ile imzalanmış olmalı, Ücretlendirme ile ilgili belirtilen rakamlar ödenmiş olmalıdır.
BirimlerSoru Sayıları ve Sınav SüreleriBaşarı Şartları
12UY0048–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma Yeterlilik Birimi (Zorunlu)10 soru, 15 dakikaA1 T 60
12UY0048–3/B1 Genel Duvarcılık İşlemleri Yeterlilik Birimi10 soru, 15 dakikaB1 T 60, B1 P 80
12UY0048–3/B3 Taş Duvar Yapımı Yeterlilik Birimi10 soru, 15 dakikaB3 T 60, B3 P 80
Performans Sınav Süresi270 dk.
  
Ulusal Yeterlilik13UY0120- 5 TARİHİ ESER KORUMA VE RESTORASYON ELEMANI SEVİYE 5 Revizyon No: 00
Belge Ön Yeterlilik ŞartlarıYOK
Belge Geçerlilik Süreleri5 YIL
Belgenin VerilmesiBelgelendirme Başvuru Formu ıslak imza ile imzalanmış olmalı, Ödeme tamamlanmış olmalı, Aday, başvurusu yapmış olduğu kapsamda tüm birimlerin tüm sınavlarından başarılı olmalı, Belgelendirme programında tanımlanmış olan birim geçerlilik süreleri içerisinde birimlerde başarılı olmalı, Teorik sınavlarda yeter puan almalı, Performans sınavlarında yeter puan almalı, Sınavların belgelendirme programına uygun yeter sayıda soru ve yapıda yapılmış olmalı, İncelenen kamera kayıtlarında herhangi bir olumsuz durum olmamalı.
Belge Yenileme Faaliyetleri5 yıl içinde fiilen Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı (Seviye 4) işlemlerine kesintisiz 18 aydan fazla ara vermemek, ara vermişse yeterliliğin pratik sınavlarından başarılı olmak.
Belge Askı Alma FaaliyetleriBelgelenmiş personelin Belge Logo Ve Marka Yönetimi Prosedürünce olmaması gereken bir davranış içerisinde bulunması durumunda, belge öncelikli olarak askıya alınır ve bu durum belge sahibine bildirilir, hatanın düzeltilmesi için 1 ay süre verilir.
Belge Geri Çekme FaaliyetleriAskıya alma süresini geçmiş belgeler, Belge Logo ve Marka Yönetimi Prosedürünce yanıltıcı şekilde kullanılmış ve düzeltme talebi istenmiş, ama düzeltme yapılmamış belgeler, Belgelendirme proseslerinde kasti olarak yanıltıcı ve yanlış bilgileri beyan ettiği anlaşılan ve /veya sahte evraka göre düzenlendiği belirlenen belgeler, Akreditasyon kurumu ve MYK tarafından firmamızın yetkilerinin iptali durumunda; ilgili kurum ile ilgili belge, belge süresinin sonuna kadar geçerlidir. Belge süresinin tamamlanmasına istinaden, yeniden belgelendirmeye gidilmez.
Belge Teslim FaaliyetleriBelge Kullanım Sözleşmesini imzalamış olmak
Başvuru Alma Ve Değerlendirme FaaliyetleriSınav Başvuru Formlarının ıslak imza ile imzalanmış olmalı, Ücretlendirme ile ilgili belirtilen rakamlar ödenmiş olmalıdır.
BirimlerSoru Sayıları ve Sınav SüreleriBaşarı Şartları
13UY0120-5 /A1 İş sağlığı ve güvenliği, Çevre – Kalite ve Mesleki gelişim faaliyetleri10 soru, 15 dakikaA1 T 80
13UY0120-5/A2 Genel Koruma Kavramları16 soru, 25 dakikaA2 T 80
13UY0120-5/B1 Kâgir eser koruma ve restorasyonu işlemleri40 soru, 60 dakikaB1 T 80, B1 P 100% başarı ve sınav süresinin aşılmamalı
13UY0120-5/B2 Ahşap eser koruma ve restorasyonu işlemleri40 soru, 60 dakikaB2 T 80, B2 P 100% başarı ve sınav süresinin aşılmamalı
Performans Sınav Süresi13UY0120-5/B1 Kâgir Eser Koruma ve Restorasyon 300 dk13UY0120-5/B2 Ahşap Eser Koruma ve Restorasyon 120 dk
 
Ulusal Yeterlilik13UY0182-4 AŞÇILIK SEVİYE 4 Revizyon No: 00
Belge Ön Yeterlilik ŞartlarıYOK
Belge Geçerlilik Süreleri5 YIL
Belgenin VerilmesiBelgelendirme Başvuru Formu ıslak imza ile imzalanmış olmalı, Ödeme tamamlanmış olmalı, Aday, başvurusu yapmış olduğu kapsamda tüm birimlerin tüm sınavlarından başarılı olmalı, Belgelendirme programında tanımlanmış olan birim geçerlilik süreleri içerisinde birimlerde başarılı olmalı, Teorik sınavlarda yeter puan almalı, Performans sınavlarında yeter puan almalı, Sınavların belgelendirme programına uygun yeter sayıda soru ve yapıda yapılmış olmalı, İncelenen kamera kayıtlarında herhangi bir olumsuz durum olmamalı.
Belge Yenileme Faaliyetleri5 yıl belge geçerlilik süresi içinde en az 2 yıl çalıştığına dair resmi kayıt veya Performans Sınavında (P1)  başarılı olmak.
Belge Askı Alma FaaliyetleriBelgelenmiş personelin Belge Logo Ve Marka Yönetimi Prosedürünce olmaması gereken bir davranış içerisinde bulunması durumunda, belge öncelikli olarak askıya alınır ve bu durum belge sahibine bildirilir, hatanın düzeltilmesi için 1 ay süre verilir.
Belge Geri Çekme FaaliyetleriAskıya alma süresini geçmiş belgeler, Belge Logo ve Marka Yönetimi Prosedürünce yanıltıcı şekilde kullanılmış ve düzeltme talebi istenmiş, ama düzeltme yapılmamış belgeler, Belgelendirme proseslerinde kasti olarak yanıltıcı ve yanlış bilgileri beyan ettiği anlaşılan ve /veya sahte evraka göre düzenlendiği belirlenen belgeler, Akreditasyon kurumu ve MYK tarafından firmamızın yetkilerinin iptali durumunda; ilgili kurum ile ilgili belge, belge süresinin sonuna kadar geçerlidir. Belge süresinin tamamlanmasına istinaden, yeniden belgelendirmeye gidilmez.
Belge Teslim FaaliyetleriBelge Kullanım Sözleşmesini imzalamış olmak
Başvuru Alma Ve Değerlendirme FaaliyetleriSınav Başvuru Formlarının ıslak imza ile imzalanmış olmalı, Ücretlendirme ile ilgili belirtilen rakamlar ödenmiş olmalıdır.
BirimlerSoru Sayıları ve Sınav SüreleriBaşarı Şartları
13UY0182-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma7 soru, 12 dkA1 T 70
13UY0182-4/A2 İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim19 soru, 27 dkA2 T 70, A2 P 80
13UY0182-4/A3 Hijyen, Gıda Güvenliği ve Kalite19 soru, 27 dkA3 T 70
13UY0182-4/A4 Temel Malzemeler15 soru, 20 dkA4 T 70, A4 P 80
13UY0182-4/A5 Çorba Hazırlama5 soru, 9 dkA5 T 70, A5 P 80
13UY0182-4/A6 Sos, Meze, Salata Hazırlama ve Yumurta Pişirme6 soru, 10 dkA6 T 70, A6 P 80
13UY0182-4/A7 Et ve Su Ürünü Yemekleri Hazırlama5 soru, 9 dkA7 T 70, A7 P 80
13UY0182-4/A8 Sebze, Kuru Baklagil Yemekleri ve Sebze Garnitürleri Hazırlama5 soru, 9 dkA8 T 70, A8 P 80
13UY0182-4/A9 Hamur İşleri, Pilav ve Makarna Çeşitlerini HazırlamaA9 P 80
13UY0182-4/A10 Temel Tatlıları HazırlamaA10 P 80
Performans Sınav Süresi6 saat 35 dk.