Belgelendirme Yönetimi

Ulusal Yeterlilik 12UY0048–3 Duvarcı Seviye 3 Revizyon No: 01
Belge Ön Yeterlilik Şartları YOK
Belge Geçerlilik Süreleri 5 YIL
Belgenin Verilmesi Belgelendirme Başvuru Formu ıslak imza ile imzalanmış olmalı, Ödeme tamamlanmış olmalı, Aday, başvurusu yapmış olduğu kapsamda tüm birimlerin tüm sınavlarından başarılı olmalı, Belgelendirme programında tanımlanmış olan birim geçerlilik süreleri içerisinde birimlerde başarılı olmalı, Teorik sınavlarda yeter puan almalı, Performans sınavlarında yeter puan almalı, Sınavların belgelendirme programına uygun yeter sayıda soru ve yapıda yapılmış olmalı, İncelenen kamera kayıtlarında herhangi bir olumsuz durum olmamalı.
Belge Yenileme Faaliyetleri 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde en az 18 ay çalışmış olmak veya performansa dayalı sınavlarda (P1) başarılı olmak.
Belge Askı Alma Faaliyetleri Belgelenmiş personelin Belge Logo Ve Marka Yönetimi Prosedürünce olmaması gereken bir davranış içerisinde bulunması durumunda, belge öncelikli olarak askıya alınır ve bu durum belge sahibine bildirilir, hatanın düzeltilmesi için 1 ay süre verilir.
Belge Geri Çekme Faaliyetleri Askıya alma süresini geçmiş belgeler, Belge Logo ve Marka Yönetimi Prosedürünce yanıltıcı şekilde kullanılmış ve düzeltme talebi istenmiş, ama düzeltme yapılmamış belgeler, Belgelendirme proseslerinde kasti olarak yanıltıcı ve yanlış bilgileri beyan ettiği anlaşılan ve /veya sahte evraka göre düzenlendiği belirlenen belgeler, Akreditasyon kurumu ve MYK tarafından firmamızın yetkilerinin iptali durumunda; ilgili kurum ile ilgili belge, belge süresinin sonuna kadar geçerlidir. Belge süresinin tamamlanmasına istinaden, yeniden belgelendirmeye gidilmez.
Belge Teslim Faaliyetleri Belge Kullanım Sözleşmesini imzalamış olmak
Başvuru Alma Ve Değerlendirme Faaliyetleri Sınav Başvuru Formlarının ıslak imza ile imzalanmış olmalı, Ücretlendirme ile ilgili belirtilen rakamlar ödenmiş olmalıdır.
Birimler Soru Sayıları ve Sınav Süreleri Başarı Şartları
12UY0048–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma Yeterlilik Birimi (Zorunlu) 10 soru, 15 dakika A1 T 60
12UY0048–3/B1 Genel Duvarcılık İşlemleri Yeterlilik Birimi 10 soru, 15 dakika B1 T 60, B1 P 80
12UY0048–3/B3 Taş Duvar Yapımı Yeterlilik Birimi 10 soru, 15 dakika B3 T 60, B3 P 80
Performans Sınav Süresi 270 dk.
   
Ulusal Yeterlilik 13UY0120- 5 TARİHİ ESER KORUMA VE RESTORASYON ELEMANI SEVİYE 5 Revizyon No: 00
Belge Ön Yeterlilik Şartları YOK
Belge Geçerlilik Süreleri 5 YIL
Belgenin Verilmesi Belgelendirme Başvuru Formu ıslak imza ile imzalanmış olmalı, Ödeme tamamlanmış olmalı, Aday, başvurusu yapmış olduğu kapsamda tüm birimlerin tüm sınavlarından başarılı olmalı, Belgelendirme programında tanımlanmış olan birim geçerlilik süreleri içerisinde birimlerde başarılı olmalı, Teorik sınavlarda yeter puan almalı, Performans sınavlarında yeter puan almalı, Sınavların belgelendirme programına uygun yeter sayıda soru ve yapıda yapılmış olmalı, İncelenen kamera kayıtlarında herhangi bir olumsuz durum olmamalı.
Belge Yenileme Faaliyetleri 5 yıl içinde fiilen Tarihi Eser Koruma ve Restorasyon Elemanı (Seviye 4) işlemlerine kesintisiz 18 aydan fazla ara vermemek, ara vermişse yeterliliğin pratik sınavlarından başarılı olmak.
Belge Askı Alma Faaliyetleri Belgelenmiş personelin Belge Logo Ve Marka Yönetimi Prosedürünce olmaması gereken bir davranış içerisinde bulunması durumunda, belge öncelikli olarak askıya alınır ve bu durum belge sahibine bildirilir, hatanın düzeltilmesi için 1 ay süre verilir.
Belge Geri Çekme Faaliyetleri Askıya alma süresini geçmiş belgeler, Belge Logo ve Marka Yönetimi Prosedürünce yanıltıcı şekilde kullanılmış ve düzeltme talebi istenmiş, ama düzeltme yapılmamış belgeler, Belgelendirme proseslerinde kasti olarak yanıltıcı ve yanlış bilgileri beyan ettiği anlaşılan ve /veya sahte evraka göre düzenlendiği belirlenen belgeler, Akreditasyon kurumu ve MYK tarafından firmamızın yetkilerinin iptali durumunda; ilgili kurum ile ilgili belge, belge süresinin sonuna kadar geçerlidir. Belge süresinin tamamlanmasına istinaden, yeniden belgelendirmeye gidilmez.
Belge Teslim Faaliyetleri Belge Kullanım Sözleşmesini imzalamış olmak
Başvuru Alma Ve Değerlendirme Faaliyetleri Sınav Başvuru Formlarının ıslak imza ile imzalanmış olmalı, Ücretlendirme ile ilgili belirtilen rakamlar ödenmiş olmalıdır.
Birimler Soru Sayıları ve Sınav Süreleri Başarı Şartları
13UY0120-5 /A1 İş sağlığı ve güvenliği, Çevre – Kalite ve Mesleki gelişim faaliyetleri 10 soru, 15 dakika A1 T 80
13UY0120-5/A2 Genel Koruma Kavramları 16 soru, 25 dakika A2 T 80
13UY0120-5/B1 Kâgir eser koruma ve restorasyonu işlemleri 40 soru, 60 dakika B1 T 80, B1 P 100% başarı ve sınav süresinin aşılmamalı
13UY0120-5/B2 Ahşap eser koruma ve restorasyonu işlemleri 40 soru, 60 dakika B2 T 80, B2 P 100% başarı ve sınav süresinin aşılmamalı
Performans Sınav Süresi 13UY0120-5/B1 Kâgir Eser Koruma ve Restorasyon 300 dk 13UY0120-5/B2 Ahşap Eser Koruma ve Restorasyon 120 dk
 
Ulusal Yeterlilik 13UY0182-4 AŞÇILIK SEVİYE 4 Revizyon No: 00
Belge Ön Yeterlilik Şartları YOK
Belge Geçerlilik Süreleri 5 YIL
Belgenin Verilmesi Belgelendirme Başvuru Formu ıslak imza ile imzalanmış olmalı, Ödeme tamamlanmış olmalı, Aday, başvurusu yapmış olduğu kapsamda tüm birimlerin tüm sınavlarından başarılı olmalı, Belgelendirme programında tanımlanmış olan birim geçerlilik süreleri içerisinde birimlerde başarılı olmalı, Teorik sınavlarda yeter puan almalı, Performans sınavlarında yeter puan almalı, Sınavların belgelendirme programına uygun yeter sayıda soru ve yapıda yapılmış olmalı, İncelenen kamera kayıtlarında herhangi bir olumsuz durum olmamalı.
Belge Yenileme Faaliyetleri 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde en az 2 yıl çalıştığına dair resmi kayıt veya Performans Sınavında (P1)  başarılı olmak.
Belge Askı Alma Faaliyetleri Belgelenmiş personelin Belge Logo Ve Marka Yönetimi Prosedürünce olmaması gereken bir davranış içerisinde bulunması durumunda, belge öncelikli olarak askıya alınır ve bu durum belge sahibine bildirilir, hatanın düzeltilmesi için 1 ay süre verilir.
Belge Geri Çekme Faaliyetleri Askıya alma süresini geçmiş belgeler, Belge Logo ve Marka Yönetimi Prosedürünce yanıltıcı şekilde kullanılmış ve düzeltme talebi istenmiş, ama düzeltme yapılmamış belgeler, Belgelendirme proseslerinde kasti olarak yanıltıcı ve yanlış bilgileri beyan ettiği anlaşılan ve /veya sahte evraka göre düzenlendiği belirlenen belgeler, Akreditasyon kurumu ve MYK tarafından firmamızın yetkilerinin iptali durumunda; ilgili kurum ile ilgili belge, belge süresinin sonuna kadar geçerlidir. Belge süresinin tamamlanmasına istinaden, yeniden belgelendirmeye gidilmez.
Belge Teslim Faaliyetleri Belge Kullanım Sözleşmesini imzalamış olmak
Başvuru Alma Ve Değerlendirme Faaliyetleri Sınav Başvuru Formlarının ıslak imza ile imzalanmış olmalı, Ücretlendirme ile ilgili belirtilen rakamlar ödenmiş olmalıdır.
Birimler Soru Sayıları ve Sınav Süreleri Başarı Şartları
13UY0182-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma 7 soru, 12 dk A1 T 70
13UY0182-4/A2 İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim 19 soru, 27 dk A2 T 70, A2 P 80
13UY0182-4/A3 Hijyen, Gıda Güvenliği ve Kalite 19 soru, 27 dk A3 T 70
13UY0182-4/A4 Temel Malzemeler 15 soru, 20 dk A4 T 70, A4 P 80
13UY0182-4/A5 Çorba Hazırlama 5 soru, 9 dk A5 T 70, A5 P 80
13UY0182-4/A6 Sos, Meze, Salata Hazırlama ve Yumurta Pişirme 6 soru, 10 dk A6 T 70, A6 P 80
13UY0182-4/A7 Et ve Su Ürünü Yemekleri Hazırlama 5 soru, 9 dk A7 T 70, A7 P 80
13UY0182-4/A8 Sebze, Kuru Baklagil Yemekleri ve Sebze Garnitürleri Hazırlama 5 soru, 9 dk A8 T 70, A8 P 80
13UY0182-4/A9 Hamur İşleri, Pilav ve Makarna Çeşitlerini Hazırlama A9 P 80
13UY0182-4/A10 Temel Tatlıları Hazırlama A10 P 80
Performans Sınav Süresi 6 saat 35 dk.