Birim Birleştirme

  • Bir mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanmak için ilgili ulusal yeterlilikte belge alma şartı olarak belirtilen yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olmak gerekmektedir.
  • Bununla birlikte, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği' ne ifade edilen şekliyle adaylar, MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen sınavlara sadece tercih edecekleri yeterlilik birimi bazında başvuru yapma hakkına sahiptirler.
  • PEMER tarafından yapılan sınavlarda başarılı olunan her bir yeterlilik birimi için, bireyin talebi hâlinde, başarı durumunu gösteren birim başarı belgesi düzenlenir.
  • Daha önce farklı bir yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşundan sınava girmiş olan ve birim birleştirme yapmak isteyen adaylar, daha sonra PEMER’ de sınava girerek belge almaya hak kazandıkları taktirde belgesini PEMER' den talep edebilirler.
  • Birim başarı belgesine sahip kişilerin, birimlerinin geçerlilik süresi boyunca, ilgili birimi içeren farklı ulusal yeterliliklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi almak istemeleri durumunda, söz konusu birimlerden muaf tutulur.
  • Belgelendirme kuruluşları arasında revizyon farklılığının bulunması halinde birim birleştirme yapılmamaktadır.
  • Belge Birleştirme için İstenilen Evraklar:
Diğer yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunda başarılı olduğu yeterlilik birimlerinin başarı durumlarını gösteren belge, Belge Kullanım Sözleşmesi, Belge masraf ücretinin yatırıldığına dair dekont.